ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์

     
  นายอรุญรวี เกิดสมบัติ   
   หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคยานยนต์  
     
 นายบุญส่ง การสุวรรณ   นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน 
    ครูผู้สอน       ครูผู้สอน

 

 

 

 

07/02/20 อ่าน(1995)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید