ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แผนกวิชาการบัญชี

     
  นางสาวไพรญา สุธิโภชน์   
   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  
     
นางสาวอัญชนา ปุรินทราภิบาล  นางสาวธัญลักษณ์  หวังนุรักษ์ นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร 
    ครูผู้สอน ครูผู้สอน      ครูผู้สอน

 

 

 

 

07/02/20 อ่าน(1641)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید