ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

     
  นายมะสากี ดือแร๊ะ   
   หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
   
 นายณรงฤทธิ์ เดชสุวรรณ นางรวิวรรณ จันทรัตน์ นายจำรูญ วงศ์กระจ่าง 
    ครูผู้สอน  ครูผู้สอน     ครูผู้สอน

 

 

 

 

12/02/20 อ่าน(1590) jannarong


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید