ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

     
   นางสาวกานจเนศ จันทรัตนา  
   หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     
 นายอนุชา ใฝทอง   นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์ 
 ครูผู้สอน    ครูผู้สอน

 

 

 

 

24/10/19 อ่าน(1852)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید