ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แผนกสามัญสัมพันธ์


     
   นายเฉลิม ศรีหลัก  
  หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์  
       
 ว่าที่ ร.ต.สายชล จิตตะปาโร  นางสาวมัณฑนา จงพิทักษ์สวัสดิ์ นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง 
 ครูผู้สอน   ครูผู้สอน  ครูผู้สอน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
21/11/19 อ่าน(1249) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید