ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มอบหมาย นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปมอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการสาธารณสุข (โรงพยาบาลภาคสนาม) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

15/07/21 อ่าน(503) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید