ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการ ให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้กำลังใจในการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมจัดเตรียมข้าวกล่องมอบให้ผู้ปกครองผ่านนักเรียน นักศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ Covid-๑๙

15/07/21 อ่าน(496) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید