ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจจัดทำอ่างล้างมือ ในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการเพื่อทำความสะอาด ณ ป้อมยาม ซึ่งเป็นด่านหน้าก่อนถึงอาคารเรียน และอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

15/07/21 อ่าน(469) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید