ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจจัดทำอ่างล้างมือ ในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความสะอาด ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งเป็นมาตรการทำความสะอาดก่อนการเข้าเรียนและภายหลังการเรียน

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจจัดทำอ่างล้างมือ ในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความสะอาด ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งเป็นมาตรการทำความสะอาดก่อนการเข้าเรียนและภายหลังการเรียน และการติดต่อสู่อาคารเรียน และอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ตามมาตรการภายใต้สถานการณ์ Covid-๑๙ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของจังหวัดสงขลา

16/07/21 อ่าน(246) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید