ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนาม อบต.ม่วงงาม พร้อมจัดเตรียมอาหารกล่อง วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนาม อบต.ม่วงงาม พร้อมจัดเตรียมอาหารกล่อง วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ Covid-๑๙ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) บรรยากาศตามมาตรการป้องกัน Covid-๑๙ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online https://desabukittinggi.id/ https://cerdasfinansial.id/ https://talentindonesia.id/ Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online pragmatic slot online

17/07/21 อ่าน(442) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید