ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย นายสายชล จิตตะปาโร หัวศูนย์โครงการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง นายจำรูญ วงศ์กระจ่าง หัวหน้าศูนย์โครงการชีวะวิถี และครูคณาวุฒิ แตงวิเชียร ร่วมสำรวจและวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ชีวะวิถี

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย นายสายชล จิตตะปาโร หัวศูนย์โครงการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง นายจำรูญ วงศ์กระจ่าง หัวหน้าศูนย์โครงการชีวะวิถี และครูคณาวุฒิ แตงวิเชียร ร่วมสำรวจและวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ชีวะวิถี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) บรรยากาศตามมาตรการป้องกัน Covid-๑๙ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot onlinehttps://desabukittinggi.id/ https://cerdasfinansial.id/ https://talentindonesia.id/ Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online pragmatic slot online

17/07/21 อ่าน(425) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید