ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย นายสายชล จิตตะปาโร หัวศูนย์โครงการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในการบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาสวนมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ในศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง

20/07/21 อ่าน(577) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید