ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงกนคร เชื่อมสัญญาณ Conference ร่วมกับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รามอินทรา) เป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมกับห้องเรียน Smart Class Room 77 จังหวัดทั่วประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงกนคร เชื่อมสัญญาณ Conference ร่วมกับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รามอินทรา) เป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมกับห้องเรียน Smart Class Room 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการ นำคณะ ร่วมทดสอบ

05/10/21 อ่าน(186) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید