ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงกนคร เชื่อมสัญญาณ Conference ร่วมกับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รามอินทรา) เป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมกับห้องเรียน Smart Class Room 77 จังหวัดทั่วประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید