ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ประชุม Conference ร่วมกับ CEO ผู้แทน Microsoft Thailand ในการจัดการเรียนการสอน Online by Microsoft Teams 100 % โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. นำร่อง ณ วจ.สิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกวิชาประชุม Conference ร่วมกับ CEO ผู้แทน Microsoft Thailand ในการจัดการเรียนการสอน Online by Microsoft Teams 100 % โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. มอบหมายนำร่อง วทจ.สิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)ดำเนินการดังกล่าว

21/10/21 อ่าน(332) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید