ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)พร้อมด้วยนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และนางยุพดี อ่องวฒิวัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นายน้ำมนต์  โฆสะโก  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)พร้อมด้วยนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และนางยุพดี อ่องวฒิวัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 ของนายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 

30/11/21 อ่าน(441) apirat : อำนวยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید