ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ร่วมกับ KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ AZIZAH BINTI MAT DAUD DIRECTOR OF KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR (MALAYSIA) และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิขา ช่างยนต์, ไฟฟ้า, เชื่อม, บัยชี, การตลาด และคอมพิวเตอร์ดิจิทัล พร้อมการจัดการหลักสูตรทวิภาคี (Dual Vocational Education) ซึ่งทางวิทยาลลัยฯ ได้ดำเนินการสนองตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดหลักสูตรดังกล่าว ในระดับ ปวส. ครบทุกสาขาวิขาโดยร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นที่สนใจกับทางคณะผู้ศึกษาดูงาน พร้อมได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ร่วมกับ KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA โดยได้รับเกียรติ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าว ณ หวดเเก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และให้การต้อนรับคณะจาก KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมทางด้านวิชาการในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education) และมีการนำเสนอร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

05/02/23 อ่าน(43) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید