ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการ Big Cleaning day

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning day วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 2. เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมและช่วยดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ ห้องเรียนและอาคาร ณ ลานกิจกรรม อาคาร 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยฯ

10/02/23 อ่าน(52) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید