ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง 

ตำบลคลองรีมีเนื้อที่ประมาณ ๑๙.๓ ตารางกิโลเมตรหรือมีเนื้อที่รวม ๑๒,๐๕๗ ไร่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา มีลักษณะความยาวด้านตะวันตกขนานไปกับทะเลสาบสงขลา และขนานไปกับตำบลต่าง ๆ 

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติด ตำบลดีหลวง, ตำบลชุมพล อ. สทิงพระ และตำบลกระแสสินธุ์ อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา 
- ทิศใต้ ติด ตำบลคูขุด อ. สทิงพระ จ. สงขลา 
- ทิศตะวันออก ติด ตำบลดีหลวง , ตำบลสนามชัย , ตำบลกระดังงา อ. สทิงพระ จ. สงขลา
- ทิศตะวันตก ขนานกับทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่เขตติดต่อ ตำบล คูขุดทางด้านทิศใต้ และติดต่อกับตำบลกระแสสินธุ์ อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา

เขตการปกครอง 

หมู่ ๑ บ้านท่าโพธิ์
หมู่ ๒ บ้านโพธิ์ใหม่
หมู่ ๓ บ้านจาก
หมู่ ๔ บ้านคลองรี
หมู่ ๕ บ้านคลองรี
หมู่ ๖ บ้านคลองหนัง
หมู่ ๗ บ้านถิ่น
หมู่ ๘ บ้านท่าคุระ
หมู่ ๙ บ้านท่าคุระ

                 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

17/11/22 อ่าน(409) sarm


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید