ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

1

เปิด[42] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[37] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[28] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[23] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[24] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[25] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[32] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[39] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[24] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[25] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[37] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[24] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวสารวิทยาลัย

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานฝ่าย/หน่วยงาน

การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید