ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

โครงการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

เปิด[22] เมื่อ 20/03/23 อ่านต่อ

เดินทางศึกษาดูงานและมอบกระเช้าของขวัญ ที่วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

เปิด[19] เมื่อ 15/03/23 อ่านต่อ

เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม“การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา...

เปิด[18] เมื่อ 14/03/23 อ่านต่อ

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

เปิด[29] เมื่อ 02/03/23 อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) ปีการศึกษา 2565

เปิด[34] เมื่อ 17/02/23 อ่านต่อ

โครงการ Big Cleaning day

เปิด[52] เมื่อ 10/02/23 อ่านต่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร...

เปิด[43] เมื่อ 05/02/23 อ่านต่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร...

เปิด[43] เมื่อ 04/02/23 อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายใต้การนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

เปิด[30] เมื่อ 31/01/23 อ่านต่อ

พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่...

เปิด[36] เมื่อ 25/01/23 อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันครู ภายใต้คำขวัญ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ประจำปี 2566

เปิด[79] เมื่อ 17/01/23 อ่านต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ

เปิด[45] เมื่อ 12/01/23 อ่านต่อ

ทั้งหมด 241 ข่าว : 21 หน้า


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید