ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564

เปิด[137] เมื่อ 23/09/22 อ่านต่อ

รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2563

เปิด[711] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการ

เปิด[625] เมื่อ 26/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 3 ข่าว : 1 หน้า


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید