ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ-2564

เปิด[131] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

เปิด[201] เมื่อ 15/01/21 อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี...

เปิด[277] เมื่อ 08/01/21 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[226] เมื่อ 11/11/20 อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงิน-ปปช.

เปิด[201] เมื่อ 27/10/20 อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[199] เมื่อ 27/10/20 อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[188] เมื่อ 27/10/20 อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[206] เมื่อ 21/10/20 อ่านต่อ

คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[216] เมื่อ 15/10/20 อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ดูดควัน-จำนวน-1-ชุด

เปิด[228] เมื่อ 15/10/20 อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564

เปิด[250] เมื่อ 09/10/20 อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิด[357] เมื่อ 03/07/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 19 ข่าว : 2 หน้า


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید