ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มอบหมายให้ นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครูแต่ละแผนกให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ

12/01/23 อ่าน(45) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید