ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓, ๔, และ ๕ (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓, ๔, และ ๕ (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 88 ปี วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

25/01/23 อ่าน(35) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید