ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายใต้การนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายใต้การนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ใช้โปรแกรมzoom เพื่อความรวดเร็วและสะดวก 2. เพื่อรองรับการใช้งานของระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยฯ

31/01/23 อ่าน(30) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید