ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะคนดีศรีอาชีวะ ภายใต้กิจกรรมโครงการ 5ดี 5เด่น ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๘๘ ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยฯ

22/08/23 อ่าน(207) itcicom : อำนวยการ


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید