ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถาบันสร้างสังคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มอบหมายนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถาบันสร้างสังคม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะ มีส่วนร่วมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 2. เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3.เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยฯ วิทยากรคือ 1. นายนัฐกร บิลมาล 2. นายปรมัตถ์ เพ็ชรัตน์กูล วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถาบันสร้างสังคม

 

 

07/09/23 อ่าน(177) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید