ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษารวมไปถึงได้มีโอกาศความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

2. ร่วมรับฟังการสรุปองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อการนำไปสู่การประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาโครงสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาตลาด สาขาบัญชี ณ ลานกิจกรรม 3 อาคาร 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยฯ

02/03/23 อ่าน(29) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید