ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ว.PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ว.PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นผู้ประเมินตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1029/2566 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ว.PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09/09/23 อ่าน(129) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید