ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม“การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) โดย นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มอบหมายให้คณะครู ประกอบด้วยนางภัสสร แตงวิเชียร หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ และนายคนาวุฒิ แตงวิเชียร นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒ คน เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม“การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี ๒๕๖๖ ภาคใต้ ”ในหัวข้อที่ ๕ เรื่อง ”การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14/03/23 อ่าน(17) stmc2022


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید