ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองม่วงงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกรถฉีดน้ำ ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ และห้องฝึกฝีมือ

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) นำโดยนายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองม่วงงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกรถฉีดน้ำ ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ และห้องฝึกฝีมือ โดยในกิจกรรมได้มีนักเรียน จิตอาสาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างเชื่อมโลหะ ร่วมด้วย ณ วิทยาลัยฯ [เพจ] วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร-รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร

26/10/23 อ่าน(117) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید