ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถานศึกษา และเรื่องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พบปะพูดคุบกับนักเรียนนักศึกษา เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถานศึกษา และเรื่องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
นางสาวซ๊ะห์รอ สันองค์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พบปะพูดคุบกับนักเรียน นักศึกษา เรื่องการรักษาความสะอาดในห้องเรียน และการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เพื่อลดปัญหาขยะ
26/10/23 อ่าน(119) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید