ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายณัฐดนัย สุทธานนท์กุล หัวหน้างานอาคารสถานที่ พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เรื่องข้อตกลง กฏและระเบียบการเข้าใช้ห้องเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยฯ

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายณัฐดนัย สุทธานนท์กุล หัวหน้างานอาคารสถานที่ พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เรื่องข้อตกลง กฏและระเบียบการเข้าใช้ห้องเรียน

ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยฯ [เพจ] วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

28/10/23 อ่าน(143) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید