ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุระชาติ วงษ์ดวง หัวหน้างานปกครอง พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา เรื่องกฏระเบียบการเข้าแถวและการแต่งกายSTMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید