ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

ในงานมีผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

25/12/23 อ่าน(237) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید