ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ภายใต้การบริหารงานโดย นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นางกัลยา ราชเล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ภายใต้การบริหารงานโดย นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นางกัลยา ราชเล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

25/12/23 อ่าน(200) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید