ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

กิจกรรม Christmas & Happy new year ๒๐๒๔ Ep.๓ ดุอาร์ขอพรและรำลึกถึงพระศาสดามูฮัมหมัด และบรรยายให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนในวิถีอิสลามกับการศึกษา โดย บิหลั่น สะฝีอี มัสยิดยามีอัลอิสลาม บ้านม่วงงาม

วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม Christmas & Happy new year ๒๐๒๔ 

Ep.๓ ดุอาร์ขอพรและรำลึกถึงพระศาสดามูฮัมหมัด และบรรยายให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนในวิถีอิสลามกับการศึกษา โดย บิหลั่น สะฝีอี มัสยิดยามีอัลอิสลาม บ้านม่วงงาม 

นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วย นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางกัลยา ราชเล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วม ดุอาร์ขอพรและรำลึกถึงพระศาสดามูฮัมหมัด ณ ลานกิจกรรม อาคาร 88 ปี

28/12/23 อ่าน(206) itc


STMC โทรศัพท์ : 074 300 208

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید