ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

ต้อนรับนางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

เปิด[1] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาดังกล่าวและให้นโยบายปรับรูปแบบการวิธีการบริหารจัดการให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เปิด[2] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิด[1] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติ...

เปิด[2] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

อบรมโครงการอบรมศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

เปิด[1] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

Fix it Center ในการให้บริการชุมชน สถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน

เปิด[2] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

ทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

เปิด[1] เมื่อ 25/11/22 อ่านต่อ

เดินทางศึกษาดูงาน และรับรูปปั้นคุณหญิงรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร...

เปิด[1] เมื่อ 24/11/22 อ่านต่อ

รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

เปิด[3] เมื่อ 24/11/22 อ่านต่อ

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ การอาชีวศึกษา...

เปิด[4] เมื่อ 23/11/22 อ่านต่อ

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

เปิด[2] เมื่อ 23/11/22 อ่านต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปิด[1] เมื่อ 23/11/22 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวสารวิทยาลัย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

เปิด[28] เมื่อ 19/11/22 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[480] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[461] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[491] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[446] เมื่อ 17/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[443] เมื่อ 17/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[405] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[425] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[443] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[434] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[431] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[306] เมื่อ 13/07/21 อ่านต่อ

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เปิด[179] เมื่อ 29/04/22 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน...

เปิด[247] เมื่อ 23/02/22 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเรียนรู้...

เปิด[265] เมื่อ 18/02/22 อ่านต่อ

รายงานฝ่าย/หน่วยงาน

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564

เปิด[68] เมื่อ 23/09/22 อ่านต่อ

รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2563

เปิด[638] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการ

เปิด[546] เมื่อ 26/06/21 อ่านต่อ

การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม

เปิด[422] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน

เปิด[496] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید