ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

1

เปิด[72] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[72] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[77] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[55] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[46] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[49] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[55] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[70] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[46] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[49] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[63] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

1

เปิด[54] เมื่อ 09/08/23 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวสารวิทยาลัย

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานฝ่าย/หน่วยงาน

การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید