ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร...

เปิด[6] เมื่อ 05/02/23 อ่านต่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร...

เปิด[7] เมื่อ 04/02/23 อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายใต้การนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

เปิด[8] เมื่อ 31/01/23 อ่านต่อ

พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่...

เปิด[14] เมื่อ 25/01/23 อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันครู ภายใต้คำขวัญ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ประจำปี 2566

เปิด[45] เมื่อ 17/01/23 อ่านต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ

เปิด[20] เมื่อ 12/01/23 อ่านต่อ

มอบชั้นวางรองเท้าให้โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

เปิด[25] เมื่อ 28/12/22 อ่านต่อ

พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

เปิด[26] เมื่อ 28/12/22 อ่านต่อ

นักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำพิธีกรรมทางศาสนา...

เปิด[39] เมื่อ 28/12/22 อ่านต่อ

พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

เปิด[25] เมื่อ 28/12/22 อ่านต่อ

ระชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เปิด[24] เมื่อ 26/12/22 อ่านต่อ

ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

เปิด[22] เมื่อ 26/12/22 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวสารวิทยาลัย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

เปิด[62] เมื่อ 19/11/22 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[541] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[521] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[551] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[492] เมื่อ 17/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[492] เมื่อ 17/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[445] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[471] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[495] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[474] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[479] เมื่อ 15/07/21 อ่านต่อ

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[336] เมื่อ 13/07/21 อ่านต่อ

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เปิด[214] เมื่อ 29/04/22 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน...

เปิด[285] เมื่อ 23/02/22 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเรียนรู้...

เปิด[306] เมื่อ 18/02/22 อ่านต่อ

รายงานฝ่าย/หน่วยงาน

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564

เปิด[102] เมื่อ 23/09/22 อ่านต่อ

รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2563

เปิด[682] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการ

เปิด[594] เมื่อ 26/06/21 อ่านต่อ

การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม

เปิด[468] เมื่อ 20/07/21 อ่านต่อ

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน

เปิด[538] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید